פולחן האביב של פאריד אל אטרש

היכל התרבות קרית גת 08-6620862

רביע

אולם רוזנטל, ספיר, ערבה תיכונה