בכורה: יולי 2019, במסגרת פסטיבל 'בין שמים לארץ'.

מפגש אישי עם היוצרת אורלי פורטל ויצירתה במופע חווייתי המשלב קטעי שירה, מוזיקה, ומחול.

 לקח לי זמן להגיע אליכם ידידים ורעים!

הכיכר עודה עגולה כמו השיגעון, כלום לא השתנה, לא השמיים וגם לא האנשים."

(ציטוט מספרו של טאהר בן ג'לון, הלילה הקדוש, תרגמה מצרפתית עדה פלדור, עם עובד)

 

"לבי היגר אל מרוקו לפני כעשרים וחמש שנים, אל הארץ שממנה היגרו הוריי ובני משפחתי שנים רבות קודם לכן. כבר בביקורי הראשון מצאתי שם בית, שפת אמי אשר צליליה מתנגנים על הלשון בלי מאמץ, תנועות ומקצבים מעוררים את הגוף לחיים ומעניקים לי תחושה של זהות."

סיפור מסע חווייתי של הגירה רגשית בעקבות זיכרון תרבותי קדום, על החיבור אל שורשי התנועה הטבעית, מקצבי הלב, הקול והצלילים במפגש עם שבטי מדבריות סהרה והשפעתו על חייה של היוצרת ועל הביטוי האמנותי שלה.

 

מֵנוַוקט אֵלוַוקט לר׳בּינה פֵחָל לְמוזָא מאָסיָה ורָזעָא או אַנַה בָּאיֵין

אֶל וַוקט כַאנֶר קֶבּ עֶל נְפֵס אֶריָיאת

דייאָלִי לִי עיָיאוו

כָנ עְבִּי אֵ נֶפס עַתָא כאַייתְעֶמר

פְחַל רַאבּוז כַנחֵרֶק דלועי,

כַנכְ ווִי דַי פִייָא פֵ נֶפס בּאָש

תֵס טֶח וסוטָאנו אֶל וָוסֵאע לִיהַהַא

לְדָאבָּא מָבִּין

  רבּינה, אורלי פורטל, תרגום מעברית למרוקאית דריג'ה ראובן אברג'ל